Edit Content
Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati!

Pentru o calitate superioara a proiectelor compania utilizeaza ultimele tehnologii in materie de software si hardware reusind astfel incadrarea proiectelor in termenele impuse

SELENA ENGINEERING

Servicii oferite

01

Elaborarea de studii de solutie, studii de fezabilitate (S.F.), documentatii de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.);

02

Elaborarea de documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism

03

Societatea noastra are compententa tehnica si profesionala de a efectua lucrari in urmatoarele domenii (certificat de atestare nr 158):

c) intocmirea studiilor de gospodarirea apelor;
d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

04

Studii topografice

05

Modelari hidraulice 1D, cvasi 2D, 2D in regim permanent si nepermanent

06

Intocmirea de proiecte tehnice de executie (P.T.E.)

07

Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor

08

Servicii de evaluare tehnica a ofertelor pe perioada licitatiei

SELENA ENGINEERING

Proiectare și consultanță

Societatea furnizează studii de proiectare și consultanță pentru construcții hidro­teh­nice (amenajări pentru infrastructură portuară, baraje, derivații și aductiuni, amenajări de râuri, etc.), subtraversari și supratraversari, apeducte, sisteme de irigații, sisteme de drenaj, depozite ecologice de deșeuri, managementul deșeurilor, decontaminare și reconstrucție ecologică a siturilor contaminate.

Selena engineering

Beneficiarii noștri

Consilii județene

Consilii locale – Primării

Beneficiari privați